DOMY JEDNORODZINNE / ZESPOŁY MIESZKANIOWE

Projektowanie domów jednorodzinnych jest procesem złożonym, polega bowiem na łączeniu przemyśleń, umiejętności architekta z poglądami i potrzebami zamawiającego projekt Inwestora, przy udziale profesjonalnych umiejętności wykonawcy. Z wzajemnej pogłębionej rozmowy, poznawania się, przekonywania, swoistej mediacji oraz synergii działań uczestników procesu inwestycyjnego  powstaje rezultat – obiekt indywidualny, “szyty na miarę” satysfakcjonujący zarówno twórcę jak i przyszłego, zazwyczaj wieloletniego użytkownika. Inny charakter ma projektowanie zespołów mieszkaniowych dla “każdego”, czyli anonimowego użytkownika.  Ważne jest wtedy zaproponowanie jak najszerszego wachlarza opcji i możliwości, tak by każdy przyszły lokator był w stanie znaleźć optymalną dla siebie i swojej rodziny opcję zamieszkiwania.

ogrody-tysiaclecia-katowice
centrum hotelowo-kongresowe, smerek, bieszczady, elewacja, tarasy, gory

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projektujemy obiekty biurowe, usługowe, centra handlowe. W naszym dorobku znajdują się obiekty szkolnictwa wyższego i powszechnego, administracji samorządowej i państwowej, muzea i galerie, salony i serwisy samochodowe, redakcje gazet i obiekty gastronomiczne. Zakres działań obejmuje wszystkie stadia projektu: kontekst urbanistyczny, obiekt architektoniczny, jego relację do otoczenia oraz projektowanie wnętrz. Koordynujemy pracę wszystkich branż projektowych procesu budowlanego, prowadzimy procedury formalne w trakcie projektowania i wykonawstwa, czuwamy nad procesem realizacyjnym, po to by powstał obiekt unikalny z którym Inwestor będzie się w pełni identyfikował i który stanie się wizytówką firmy, czy instytucji.

WNĘTRZA

Najpełniejszy rezultat można uzyskać zajmując się tematem projektowym od skali urbanistycznej, kontekstu obiektu, poprzez jego architektoniczną fazę, po detale i wnętrza, najlepiej z nadzorem autorskim w trakcie całego procesu realizacji. Choć czasochłonne, to w Atelier PS preferowane jest takie podejście do tematu. Nie zawsze jednak możliwe jest objęcie projektem pełnego zakresu zadań. Często projekt dotyczy wyłącznie wnętrz z większą lub ograniczoną możliwością ingerencji w strukturę obiektu, którymi w Atelier PS też się zajmujemy.

dom wysokich drzwi, katowice, wnetrze, jadalnia, wielobok, drewno, beton, szklo, stal
Bastion of St Barbara, interior, hall, illuminations, Bastion Św Barbary, sala, oświetlenie

ADAPTACJE

W dossier firmy znajdą Państwo rewaloryzowane obiekty historyczne, adaptacje zabytków do spełniania nowych funkcji, przebudowy i rozbudowy przywracające opuszczone i zaniedbane obiekty czasom współczesnym. Z dialogu dnia dzisiejszego z historią powstają  bogate w skojarzenia, wielowarstwowe realizacje, które podkreślają dbałość o historyczny kontekst oraz ciągłość kulturową przy równoczesnym wykorzystaniu i eksponowaniu współczesnych środków i form. Otwarte zestawianie “nowego” i “starego”, wykorzystanie napięcia pomiędzy dzisiejszymi i dawnymi formami, pozwala na uzyskanie najbardziej frapujących i insprujących realizacji tego sektora działań. 

PRZEBUDOWY

Niewiele obiektów powstałych w przeszłości dożywa współczesności w niezmienionej formie. Potrzeby funkcjonalne i estetyczne podlegają zmianom. Czy to Katowice, czy Warszawa, Londyn, czy Bazylea, miasto, przedmieścia, miasteczko, czy wieś, obiekty sprzed lat “żyją”, zmieniają się, bez względu na to, czy są skromnymi budynkami, czy też rejestrowymi zabytkami. Dawne pomieszczenia fabryczne stają się loftami mieszkaniowymi, rezydencje i pałace mieszkalne muzeami lub siedzibami firm i instytucji, hotelami, dworce kolejowe bibliotekami, często wyrafinowanymi centrami handlowo – usługowymi …. Dawne potrzeby mieszkaniowe ulegają ciągłej metamorfozie, ostatnio bardziej dynamicznej niż kiedyś. Jesteśmy gotowi do przeobrażania obiektów, których forma i funkcja nie odpowiada dzisiejszym potrzebom i nadania im nowych, współczesnych walorów zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

kolej linowa, katowice, miasteczko akademickie, koncepcja, makieta

URBANISTYKA / STUDIA WYKONALNOŚCI

Komfort życia realizowany jest w obiektach architektonicznych, w ich wnętrzach, ale także w przestrzeni urbanistycznej, w strefie “pomiędzy” obiektami. Jakość przestrzeni zewnętrznej stanowi o jakości życia w mieście, na wsi, pozwala na efektywną pracę i wypoczynek. Wykonujemy opracowania studialne, prowadzimy projekty urbanistyczne, studia wykonalności dające Zamawiającemu informacje o możliwościach inwestycyjnych posiadanego terenu, zgodności zamierzeń z Planami Zagospodarowania Przestrzennego, opracowujemy wnioski o warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu. Ze względu na lokalizację głównej siedziby firmy, Katowice i Śląsk stanowią główny obszar działania Atelier PS. Ale nie tylko… Nasze realizacje znaleźć można w Krakowie, w rejonie Warszawy, Szczecina i Wrocławia, ale też za granicą w Wielkiej Brytanii, Niemczech i szwajcarskiej Bazylei.

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski