Katowice
Projekt: 2014

W wyniku przeprowadzonych analiz istniejących uwarunkowań, układów drogowych, ciągów pieszych i rowerowych, rozmieszczenia funkcji centrotwórczych i akademickich narzuca się koncepcja rozwijania Dzielnicy Akademickiej w kwartale: ul.Bankowa, Warszawska, Dudy-Gracza, Al. Roździeńskiego.  Przedstawiona koncepcja realizuje ten zamiar i proponuje rozwijanie integracji powstającej dzielnicy poprzez eliminowanie bariery, jaką stanowi koryto rzeki Rawy. Tak, więc ulice: Św. Pawła, Wodna, Górnicza „przechodzą” niejako na północną stronę Rawy, a na styku funkcjonującego kampusu uniwersyteckiego i nowej Dzielnicy Akademickiej stworzony jest plac centralny, Agora stanowiąca zwornik całego układu urbanistycznego. To tam przeniesiony jest punkt ciężkości całego układu funkcjonalno-przestrzennego – na przeciwko obiektu CINIBA, obok pasażu z Rektoratem UŚ, nieopodal  Wydziału Prawa, przed projektowanymi Wydziałami : Filologicznym, Biotechnologii i Bioróżnorodności, domami studenckimi, na przecięciu osi wschód – zachód, gdzie znajdują się: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska z jednej strony  i projektowana hala sportowa z drugiej, z osią północ-południe, która łączy rejon poniżej ulicy Warszawskiej z ulokowanymi tam kilkoma uczelniami i strefą rozrywki, z północną strefą kultury, gdzie od lat działa Spodek, a ostatnio: Siedziba NOSPR, Muzeum Śląskie i Centrum Kongresowe.

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski